Współpraca hostessy

 

Jeżeli jesteś zainteresowna/zainteresowany współpracą w charakterze hostessy, promotora lub animatorki do pracy z dziećmi zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.FORMULARZ REKRUTACYJNY

Dane personalne :*
Płeć :*
Chcę współpracować jako :*
Data urodzenia :*
Wzrost :*
Wymiary (biust / talia / biodra) :
Rozmiar ubrania/obuwia:
Email :*
Telefon komórkowy :*
Adres :*
Status studenta/ucznia:*
Załącz aktualne CV :*
Załącz swoje zdjęcie:*
Załącz swoje zdjęcia:(1)*
Załącz swoje zdjęcia:(2)*
Załącz swoje zdjęcia:(3)*

Działając w imieniu własnym wyrażam zgodę na dobrowolne zamieszczenie moich danych osobowych oraz zdjęć z moim wizerunkiem na stronach serwisu internetowego tophostess.pl Wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz używanie w celach promocyjnych i marketingowych zdjęć z moim wizerunkiem. Oświadczam, iż mam prawo do dysponowania zdjęciami, które przedkładam dla tophostess.pl w celu promocji własnej osoby. Oświadczam, iż przejmuję na siebie wszelkie roszczenia osób trzecich mogące wyniknąć z naruszenia ich praw, spowodowane w szczególności poprzez zamieszczenie moich zdjęć na stronach serwisu internetowego tophostess.pl , a także poprzez ich używanie zgodne z celami serwisu internetowego tophostess.pl. Jestem świadomy(a), iż mam zapewnione prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania i usunięcia.

Akceptuje regulamin : *